Schade of pech, wat nu?

Wat te doen bij een schade en wat vooral niet!

 

Belangrijke telefoonnummers

 

Bij pech:  

Volvo Assistance 

In Nederland: 0800-865862277

Vanuit het buitenland: +31703145176

 

Bij Autoschade en u kunt niet meer verder rijden:

Bel het nummer dat op uw groene kaart staat.

 

Bij Autoschade en Ruitschade maar u kunt verder rijden:

Bel uw Volvo Niham Vestiging:

Volvo Niham Den Haag -0703153333

Volvo Niham Zoetermeer - 0793632020

Volvo Niham Westland - 0174622551

 


Wat te doen bij een schade en wat vooral niet!

 

We hebben er vrijwel allemaal wel eens mee te maken gehad, of het overkomt ons nog een keer; een aanrijding. Een aanrijding met een ander voertuig, of schade waarbij geen ander motorrijtuig is betrokken. Een aanrijding kan leiden tot soms heftige emotionele reacties in de vorm van boosheid, verwijten en zelfs schelden door betrokkenen, passagiers maar soms ook door omstanders. Maar dan? Wat moet u doen. Hoe moet u het schadeformulier invullen? heb ik een getuige nodig en wat doe ik met de politie. Haal ik ze erbij of niet? Moet ik de schade misschien onderling verreken om zo verlies van mijn bonus-maluskorting te voorkomen. Alleen al het verkeerd invullen van een schadeformulier kan u een hoop ellende geven. Het kan zelfs zover komen dat u helemaal geen schade uitkering krijgt terwijl u niet schuldig bent. En dit alleen maar omdat u het schadeformulier niet goed heeft ingevuld. Op alle bovenstaande vragen en nog veel meer geeft Volvo Niham een antwoord.

 

Getuigen

Dit is echt de meest gemaakte fout. Zorg er altijd voor dat u ALTIJD de gegevens noteert van een of meerdere getuige. Ook als de schade een duidelijke zaak blijkt te zijn.

 

Handtekening

Zorg er altijd voor dat de tegenpartij het schadeformulier ondertekent.  Let op: Teken echter zelf alleen maar wanneer u het volledig eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Mocht hij of zij een andere toedracht hebben getekend op het schadeformulier zet dan bij uw handtekening neer dat u het niet eens bent met de omschrijving van de tegenpartij. Doet u dit niet dan tekent u voor de juistheid van de toedracht en geeft u hiermee aan dat u akkoord bent met de omschrijving van de tegenpartij. Achteraf moet je van goeden huize komen om dit weer te ontkrachten.

 

Schadeformulier niet goed invullen

Vul samen het Europees Schadeformulier in. In een groot aantal Europese landen wordt dit gebruikt en zijn de indeling en vragen precies gelijk; ongeacht de taal.  Zorg er voor dat de hokjes met de toedracht omschrijving door beide partijen worden aangekruist. Hierdoor kunnen de verzekeraars snel bepalen wie er schuldig is en wie niet. Maak een duidelijke tekening zodat iedereen die er niet bij geweest is toch weten wat er gebeurd is. Maak foto’s van de situatie van de aanrijding. Noteer het kenteken van de tegenpartij. Dit is bijna net zo belangrijk als de getuige. Met het kenteken kan uw verzekering namelijk exact achterhalen waar iemand verzekerd is.

 

Erken nooit schuld

Beantwoording hiervan ter plekke is niet aan de orde. Op basis van de informatie op het schadeformulier en een eventueel politierapport, bepalen verzekeraars wie aansprakelijk is. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is complexer dan menig verkeersdeelnemer verondersteld. Schuldvraag en aansprakelijkheid zijn daarom niet altijd direct duidelijk. Breng uzelf en de verzekeraar daarom niet in problemen, door aansprakelijkheid te erkennen. Ook in situaties die duidelijk lijken is het niet verstandig om onomwonden schuld dan wel aansprakelijkheid te erkennen. Laat dat in het midden en zeg dat u het oordeel aan de verzekeraar overlaat.

 

Identiteit van de tegenpartij niet vaststellen

Van belang is dat de identiteit van de tegenpartij en het voertuig vastgesteld worden. Vraag naar het rijbewijs en noteer de gegevens en het kenteken zorgvuldig. Beschikt men niet over papieren? Schakel dan in ieder geval de politie in. In Nederland heb je de mogelijk om bij een autoschade de schade rechtstreeks te verhalen op de verzekeringsmaatschappij. Dus als u het kenteken heeft kan de verzekeraar exact achterhalen bij welke maatschappij de tegenpartij verzekerd is en daar dan direct de schade verhalen. Maar het is altijd verstandig om exact te weten met wie u te maken heeft. Mocht er later namelijk nog twijfels zijn bij de schuldvraag kunt u in ieder geval nog bij de bestuurder informatie opvragen.

 

De tegenpartij wil de schade onderling regelen. Is dit handig?

De meeste mensen denken hiermee slim te zijn. Voor een paar honderd euro zijn ze ervan af en ze hebben geen terugval in hun bonus-maluskorting. Maar ook hier kan een addertje onder het gras zitten. Het is namelijk goed mogelijk dat u denkt dat u schuldig bent maar dit volgens de wet helemaal niet zo is. Wat ook voorkomt dat men van u meer geld contant wil hebben dan dat de schade werkelijk kost. Mocht u dan toch de schade onderling willen afwikkelen zorg dan in ieder geval dat de tegenpartij tekent voor ontvangst van het geld en aan u op papier bevestigd dat de schade op deze manier is afgewikkeld. Doet u dit niet en u hebt geen bewijs dan kan de tegenpartij zijn schade ook nog rechtstreeks bij uw maatschappij claimen. Wanneer u dan niet kan aantonen dat u het onderling heeft afgehandeld dan kan het zijn dat uw maatschappij de schade nogmaals aan de tegenpartij moet vergoeden en u verliest dan uw Bonus-maluskorting. Wanneer uw verzekeringsmaatschappij aan u of aan de tegenpartij heeft moeten betalen en die op niemand anders kan verhalen dan kan het zo zijn dat u bonus-maluskorting wordt aangepast. Hierdoor valt u terug in de korting waardoor uw premie omhoog gaat. 

Wij adviseren echter altijd de schade in eerste instantie door de verzekeraar te laten afwikkelen. Zij kijken namelijk of u wel schuldig bent en er komt een onafhankelijke expert de schade bedoordelen. Hierdoor kan de tegenpartij niet meer claimen dan de werkelijke schade. Nadat de maatschappij de schade heeft uitbetaald heeft u namelijk nog de mogelijkheid om deze schade voor eigen rekening te nemen. Soms kan het aantrekkelijk zijn zelf het uitgekeerde bedrag te betalen aan de verzekeraar, in vergelijking met het verlies aan bonus, of een onverhaalbare schade aan de eigen auto niet te claimen. Mocht er sprake zijn van een terugval op de bonus/malus ladder, overleg dan met uw tussenpersoon of het claimen van de schade opweegt tegen extra premie die in de komende jaren betaald moet worden om weer de “oude” korting te bereiken. Er zijn tegenwoordig ook bonusbeschermingsverzekeringen, die u met een schade per jaar niet laten terugvallen. Uw kortingspercentage gaat in dat geval niet naar beneden. Denk bij het claimen van schade bij derden niet alleen aan autoschade, maar ook aan zaken zoals, bagage, kleding, wettelijke rente, medische kosten etc.

 

Geen dekking, geen dader, toch je geld krijgen! Wij leggen uit hoe!

Geen briefje en u bent ook niet All-Risk verzekerd? Wat dan? Maar geen nood. Wanneer je aan een paar spelregels voldoet kan je de schade verhalen op het waarborgfonds? Wat zijn de spelregels?

 

Regel 1

De schade moet veroorzaakt zijn door een ander motorrijtuig, schade door vandalisme wordt niet vergoed.

De schadeveroorzakers kunnen dus zijn:

 • Een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval
 • Een niet-verzekerd motorrijtuig(bestuurder)
 • Een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was
 • Een motorrijtuig, verzekerd bij een verzekeraar die in staat van onvermogen verkeert
 • Een motorrijtuigbestuurder, die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig kan worden geregeld.

 

Regel 2

U heeft een getuige nodig en niet zo maar een.

De getuige moet of gezien hebben dat iemand tegen uw Volvo heeft aangezeten en dit schriftelijke willen verklaren of de getuige moet gezien hebben dat :

 • U de auto onbeschadigd had neergezet
 • Dat u in de tussentijd niet weg geweest bent met het voertuig
 • En erbij geweest zijn toen u voor de eerste keer de schade hebt ontdekt.

  Dit luistert dus nauw, dus ook hier zonder getuige geen geld.

 

Regel 3

Politieaangifte. Wanneer er geen bekende dader is zal er politieaangifte gedaan moeten worden. De politie ziet hier natuurlijk niet op te wachten. Wij hebben al een paar keer meegemaakt dat onze klanten in eerste instantie door de politie worden weggestuurd en pas na lang aandringen met de aangifte toch willen verwerken? Met een aantal politiekorpsen zijn afspraken gemaakt om deze procedure eenvoudiger te maken.

De werkwijze is als volgt:

 • Benadeelde dient met het beschadigde voertuig naar het bureau te komen
 • Hij/zij neemt een ingevuld en ondertekend Europees Schadeformulier mee
 • De politieambtenaar zal de schade aan het voertuig in ogenschouw nemen
 • De politieambtenaar stempelt vervolgens het Europees schadeformulier en voorziet
 • Dit van zijn of haar naam en nummer evenals de datum van aangifte
 • In de politiesystemen wordt de aangifte vastgelegd
 • e.e.a. geldt alleen bij parkeer schades waarbij de veroorzaker onbekend gebleven is

Getuigeverklaring

Er vinden op dit moment gesprekken plaats tussen de politie en het Waarborgfonds Motorverkeer om te komen tot een landelijke dekking voor deze nieuwe benadering. Het Waarborgfonds zal dus bij parkeerschades met onbekende dader het door de politie gestempelde, Europees schadeformulier als bewijs van aangifte accepteren. Als het fonds in het bezit worden gesteld van het volledig ingevulde en gestempelde schadeformulier, is een politie- registratieset niet meer noodzakelijk. Zorg, als het mogelijk is, voor getuigen Let op: Het Waarborgfonds hanteert een eigen risico van € 250,- Bekijk dus goed of het zinvol is om een schade in te dienen. 

 

Hoe moet ik het schade formulier invullen en waar moet ik opletten?

Tip: Zorg dat u altijd een Europees Schadeformulieren in de auto hebt. Deze is verkrijgbaar bij uw Volvo Niham vestiging. Neem eens een moment de tijd om het Europees Schadeformulier goed te bekijken. Dat voorkomt dat u bij een aanrijding voor verrassingen komt te staan of zaken wellicht vergeet. Hoe vaak komt het niet voor, dat pas bij een aanrijding voor het eerst naar zo’n formulier wordt gekeken. Wees voorbereid, dat maakt de afwikkeling eenvoudiger en uw positie beter.

 

Autoschade met een ander motorvoertuig

Bij een aanrijding moet het Europees Schadeformulier worden ingevuld. U kunt het eigen formulier of dat van de tegenpartij gebruiken. Gebruik een balpen, schrijf in blokletters en zorg voor een harde ondergrond. Vul op de plaats van het ongeval de voorzijde in, onderteken zelf en laat ook de  Tegenpartij ondertekenen. Let wel op dat u alleen ondertekent als u het eens bent met de lezing van de tegenpartij. Zo niet zet dit dan duidelijk op de voorkant van het schadeformulier. Geef  één gedeelte van het formulier aan de tegenpartij en neem zelf de andere pagina mee. Vul thuis de achterzijde van het formulier in en stuur dit meteen naar de tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Zorg ervoor dat u de achterkant volledig invult. Wanneer u dit niet doet kan dit de snelheid van het schadeproces vertragen.

 

Autoschade zonder ander motorvoertuig

Beantwoord aan de voorzijde de vragen 1 t/m 13 en gebruik hierbij het voor voertuig A bestemde deel. Vul ook de achterzijde in en geef onder de rubriek "aansprakelijkheid" een omschrijving van het voorval. Onderteken het formulier en stuur het naar uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij.

 

Moet ik contact opnemen met de Politie?

Altijd bij een grotere schade of als er gewonden zijn. Laat daar geen twijfel over bestaan. De politie vindt het vaak vervelend om bij kleine blikschades te komen. Maar zodra er gewonden zijn of meerdere voertuigen bij betrokken, is het advies de politie er altijd bij te halen. Wanneer er grote onduidelijkheid bestaat over de schuldvraag. Het politierapport kan bij een moeilijke schade later duidelijk geven. Onthoud echter wel dat de politie geen getuige is. De politie heeft het meestal niet zien gebeuren maar noteert achteraf alleen wat u en de tegenpartij te vermelden hebben. Verder noteren zij vaak de gegevens van getuige die zich melden Bij een onbekende dader bent u vaak conform de polisvoorwaarden verplicht dit te doen. Zo kan de maatschappij namelijk de schade later op de eventueel gevonden dader verhalen. Echter die kans is natuurlijk heel klein. Maar voor het waarborgfonds is dit weer heel belangrijk maar dit bespreken we later in deze gids. Als de tegenpartij geen papieren bij zich heeft of als de dader kennelijk niet in staat Was te rijden (bijvoorbeeld drankmisbruik). Wanneer de tegenpartij niet wil meewerken aan het invullen van het schadeformulier.

 

 Ik kan niet meer verder rijden en nu?

 Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden. Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. Biedt de verzekering recht op hulpverlening, dan zorgt de alarmcentrale ervoor dat een sleepbedrijf de auto weghaalt en deze naar uw Volvo Niham vestiging afsleept. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Let op: Laat uw Volvo slepen naar de Niham Vestiging waar u uw Volvo wilt laten maken. Want de eerste keer slepen zit vaak in uw polisdekking maar moet het voertuig daarna weer worden gesleept naar een andere garage dan zijn vaak deze kosten voor eigen rekening. 

Wie bepaalt de hoogte van de schade? 
Tenzij de schade gering is, zal de verzekeraar een schade-expert inschakelen, die de omvang van de schade zal vaststellen. Dit gebeurt veelal in goed overleg met de Volvo Niham. Het is daarom van belang, dat uw Volvo naar een Volvo Erkend Schadehersteller is overgebracht, zodat de reparatie op correcte en deskundige wijze wordt uitgevoerd zodat uw Volvo carrosserie garantie gehandhaafd blijft. Uw tussenpersoon zal voor u de expert inschakelen. Gebruikelijk is dat de expert met u contact opneemt om een afspraak te maken. Dit zal altijd bij Volvo Niham zijn bij de vestiging waar u het voertuig wil laten maken. 

Belangrijk: Een expert kan niet een tijdstip noemen hoe laat hij bij de Volvo Niham is. Uw voertuig moet dus op de dag van de taxatie daar vanaf s’ochtends 8 uur staan tot het eind van de dag. Wanneer u het voertuig bij de garage laat maken dan verrekend de garagehouder deze kosten in de rekening van de reparatie maar als u toch besluit om de auto elders of helemaal niet te laten maken dan kan de garagehouder hier alsnog een bedrag voor in rekening brengen. Dit is niet ongebruikelijk.

Waarom hoeft er bij mij buurman geen expert langs te komen?

Een aantal verzekeraars hebben afspraken gemaakt met diverse garagehouders. Deze vallen dan onder de schadegarant of topherstel regeling. Hierbij is de garagehouder bevoegd om de schade zelf op te nemen. Hij zal een rapport doorsturen naar de maatschappij en krijgt zijn geld ook rechtstreeks van de maatschappij. Voor u een hoop voordelen want u hoeft niet te wacht op een expert en het is niet nodig dat u het geld eerst zelf overmaakt. Wel zo lekker. Wanneer een garagehouder niet is aangesloten bij een bovengenoemde organisatie dan is het toch mogelijk om het schadebedrag door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de garagehouder te laten uitkeren. Hiervoor moet je een akte van cessie ondertekenen. Hierdoor krijgt de garagehouder het recht op de uitkering en mag de verzekeraar het aan de garagehouder uitkeren.

 

Wat voor soorten verzekeringen zijn er en wat doet mijn verzekeraar?

 

Er bestaat een drietal verzekeringsvormen:

 • WA
 • WA+ beperkt (mini)casco
 • WA+volledig casco (All-Risk)

 

WA-Dekking

WA is de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden. Deze dekt dus niet de schade die aan uw eigen motorvoertuig is ontstaan.

 

WA+beperkt casco

WA+beperkt casco dekt een aantal evenementen, zoals diefstal-, ruit-, stormschaden etc., maar geen schade aan uw eigen auto door andere oorzaken.

 

WA+volledig casco

WA+volledig casco biedt tevens dekking tegen “blikschade” aan het voertuig. Hierbij maakt het niet uit wie dit veroorzaakt. Dus als uw partner de auto tegen een boom parkeert is er gewoon dekking. Wanneer u echter de schade opzettelijk toebrengt aan uw voertuig dan is het niet gedekt. Bent u aansprakelijk, dan regelt de (WA) verzekeraar de schade aan derden rechtstreeks met de tegenpartij(en) of diens verzekeraar(s). In het omgekeerde geval betekent dit, dat u bij een WA & WA+beperkt casco verzekering zelf actie moet ondernemen om de schade op de (verzekeraar) van veroorzaker te verhalen! Uw verzekeraar zal in principe niet de schade voor u verhalen. Behalve als u een verhaal bijstand of een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. Mocht u deze verzekeringen niet hebben dan kan uw tussenpersoon u helpen. Het verhalen van uw schade is echter een vak apart. Uw tussenpersoon zal het uit service overweging doen maar is wel beperkt in de mogelijkheden. Belangrijk: Wanneer de schade op de tegenpartij verhaald moet worden moet u rekening houden met een lange afwikkeling. Het kan maanden duren voordat u uw geld krijgt. U bent namelijk afhankelijk van de snelheid van de tegenpartij en zijn verzekeringsmaatschappij. Looptijden van maanden zijn niet ongebruikelijk. Bij een WA+volledig casco verzekering regelt de verzekeraar het verhalen van de schade aan de eigen auto (+ eigen risico), indien de tegenpartij aansprakelijk is.  Het voordeel van deze dekking is dat uw maatschappij de schade aan uw voertuig zo snel mogelijk vergoed en daarna de schade op de tegenpartij gaat verhalen.

 

Waar heb ik allemaal recht op?

 

Mag ik zelf bepalen of ik mijn auto laat maken?

In principe wel. Afhankelijk van de maatschappij kan het wel zo zijn dat men u niet het volledige vastgestelde schadebedrag uitkeren op het moment dat u de schade niet laat herstellen. In dat geval keert men vaak maar 75% uit. Laat u informeren door uw Volvo Niham contactpersoon.

 

Mijn auto is totall  loss verklaard. Wat krijg ik nu?

Dat ligt aan de dekking die u heeft. Wanneer u all-risk verzekerd bent en u heeft een nieuwe auto is het mogelijk dat u de nieuwwaarde vergoed krijgt. Meestal is dat binnen het eerste levensjaar van de auto. Daarna zal de maatschappij een vaste afschrijving hanteren voor de volgende 2 jaar. Is een voertuig ouder dan 3 jaar dan zie je dat de maatschappij alleen maar de dagwaarde vergoed. De dagwaarde zal door een schade-expert worden vastgesteld. Hij kijkt hierbij naar de staat van onderhoud, kilometrage en wat vergelijkbare modellen in de markt doen. Een auto is totall-loss wanneer de kosten voor het herstellen van de schade de dagwaarde overschrijden. Wanneer een auto totall-loss verklaard is zal de expert voor het “wrak “een opkoper zoeken. De opkoper zal u dan een x-bedrag betalen voor het wrak en de maatschappij betaald het restant aan u uit. De meeste maatschappijen willen niet dat u het wrak in uw bezit houd. Mocht u dit wel willen moet u dit nadrukkelijk aangeven. Mocht uw auto verzekerd zijn op basis van vaste taxatie, die zie je veel bij oldtimerverzekeringen, dan krijgt u bij totall-loss de getaxeerde waarde uitgekeerd. Dit is ongeacht de werkelijke waarde van het voertuig op het moment van de schade. Een voorwaarde is wel dat het taxatierapport geldig moet zijn op het moment van de schade. Een rapport is meestal 3 jaar geldig. Op de dag dat uw auto totall-loss wordt verklaard vervalt het recht op het eventuele vervangend vervoer en dan zijn de huur kosten voor uw rekening. 

 

Heb ik recht op vervangend vervoer?

Dat ligt eraan... Bij een All-risk verzekering zit dit meestal in de dekking. Bij een reparatie heeft u dan recht op vervangend vervoer. Dit is overigens maar voor de duur van de reparatie. Duurt het bijvoorbeeld door drukte 1 week voordat Volvo Niham de schade kan maken dan krijgt u alleen maar vergoeding voor de periode dat de reparatie duurt?.dus bijvoorbeeld 2 dagen. De andere dagen zijn dan voor eigen rekening. Heeft u geen All-risk verzekering dan moet u de kosten van verhuur van een tijdelijke auto verhalen op de tegenpartij. Let op: de tegenpartij vergoed vaak niet meer dan 75% van de huurkosten. Men gaat ervan uit dat u kosten uitspaart, doordat u de eigen auto niet gebruikt. 25% is een redelijk percentage. De kosten voor brandstof worden helemaal niet vergoed. Wanneer er geen tegenpartij is heeft u pech. Er is dan niemand waar u de kosten op kan verhalen. Tip: in  veel gevallen kan Volvo Niham voor u een gratis huurauto regelen bij schade herstel.

 

Kan ik u helpen?

Wilt u meer informatie over een nieuwe Volvo of occasion?

Niham@Home
Video gesprek